ח' סרגונה

חורבה בצפון מערב בקעת יבנאל , קרובה מצפון למושב הזורעים ( נ"צ . ( 1977 / 2397 הכביש למושב נסלל על גבי מחציתו המערבית של האתר . הוא נמצא ב 5 ק"מ בקו אוויר מדרום מערב לטבריה , וביניהם חוצץ רכס טבריה עילית , היא אולי "הר ישימון '' במקור התלמודי המובא להלן . משמעות השם ( מסרגון (? לא ברורה . סירגוניה ( ובגרסאות אחרות סרונגין , סרונגיה וכד , ( ' נזכרת בתלמוד כמקום רבי אבא סרונגיה ורבי ביבא . הזכרה מאד מעניינת קושרת את סרגוניה עם הכנרת וטבריה . בירושלמי ובמקומות אחרים נאמר שבאר מרים שבים כנרת מכוונת כנגד השער המרכזי של "כנישתא עתי קתא דסרונגיך ( ירו' כלאים לב , ג ; כתובות לה , ב . ( היות שאין קשר עין בין ח' סרגונה לכנרת , נראה שהכוונה היתה לבית כנסת של סרגונאים שישבו בטבריה , והיה להם בית כנסת משלהם . להשערה זו מסייעת העובדה שהאמור המובא כאן יוחס במקומות אחרים בתלמוד לטבריה . הערות . 1 ספר הישוב , עמי , 57 מס- . 72 בחורבה יש שרידי מבנים ועל חלקם בנייה מאוחרת , ובריכה חצובה ובנויה ( כמו בח' קדש שליד כנרת , תל אדמי , ח' אדמי , ( וכן סכר עתיק גדול בנוי אבן בנחל הסמוך , שלמרות שנפרץ בזמנו  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל