קערת בזלת גדולה, כנראה בשימוש משני בבסיס לעמוד, מרו 1 עטוש