ח' דמין

חורבה זו ( נ"צ ( 1938 / 2394 נמצאת בדרום מערב בקעת יבנאל , לרגלי תל אדמי ( ר' לעיל . ( זו אחת החורבות הגדולות 80 ) דונם ) באזור , ובשל הקושי היחסי של הגישה אליה עדיין נותרו בה לא מעט פריטים ומבנים העומדים על תילם . החורבה בנויה במספר מפלסים ממערב למזרח , ובקצה המזרחי שלה שרדה בריכה עתיקה בנויה , שמוליכה אליה אמה ממעיין הכפר עין ארמי , שמדרום לכפר . השם דאמיה ידוע למקום החל מהתקופה הצלבנית . הוא קרוי עתה בשם דמין , שלדעת חז"ל היה מקומה של אדמי המקראית ( ירוי מגילה א , א . ( היה זה מקומם של כוהנים ( תוספתא מקוואות ו , ב ' . ( היות ועל תל אדמי עצמו יש חורבה ביזאנטית , ובה גם סימנים לבניין ציבורי , אין להוציא מכלל אפשרות , ששם היה מקום דמין , ואילו בחורבה הגדולה שלפנינו היה ישוב אחר . במקום נלקטו חרסים מהתקופות הכנענית הקדומה והתיכונה ומתקופות הברזל , הרומית ביזאנטית וימי הביניים . בסקרנו נמצא במקום מטבע של הקיסר אלגאבלוס , 222-218 לסה"נ , שנטבע בצור . מיקום הישוב היה סמוך למפגש "דרך החורך עם דרך טבריה - חנות תגרים " ) דרך חורן" המאוחרת , ( ומכאן חשיבותו , בנוסף להיותו בעל מעיין קבוע ואדמו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל