קיר מבנה בחתךקרקע (באיזור התעשייה של כפר תבור - חי מסח)