אדן עמוד מבית־הכנסת בתל מנורה (מצוי עתה בטירת צבי)