ח' צבון

חורבה גדולה זו נמצאת ממערב לפרדס נוה אור , על מורדות רמת כוכב הירדן ( נ '' צ . ( 201 / 221 בכוכב הירדן נמצאו כידוע , שרידי בית כנסת . ברשימת העתיקות נאמר שבמקום מבנים , קברים וחרסים מתקופת הברזל ב , הביזאנטית והערבית הקדומה . מצפון לישוב נובע מעיין -.לפי צורי גודל הישוב 500 x 300 . 'מ ב 1982 מצא ישראל רייך ממזרח לחורבה , בעת שחפרו תעלה , אבן מצבה שעליה כתוב בעברית : " ישועה ... בן אב ... נוח נפ " ... אפשר להשלימה ל"ישועה .. בן אברהם נוח נפש , " נוסח הידוע ממצבות קבורה אחרות שנתגלו ( האבן נמצאת כיום במוזיאון בתל עמל . ( בביקור במקום הבחנו במעט אבני גזית , אבן מזוזה , קצת אבני פסיפס ותו לא . בקצה המזרחי של הישוב יש מבנה גדול , אך בנייתו אינה משובחת , ואין לדעת אם דווקא בו היה בית הכנסת של ישוב יהודי זה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל