משקוף ועליו תיאור אריות והיכל מדנה (לפי צ. גל, ספר וילנאי,עמ' ‭(264‬