ח' בירה

חורבה מדרום לנחל תבור ( נ"צ , ( 1974 / 2237 באזור של כפרים יהודיים קדומים - דנה ממערב , גבול מדרום וכוכבה ממזרח ( כאן נמצא בית כנסת בעין הידיד וכמה מאבניו במצודת כוכב הירדן . ( גרן מצא במקום כמה עמודי בזלת ( נזכרים גם ברשימת העתיקות ) וכותרת , המעידים על מבנה ציבור . צורי רשם במקום אבני גיר ובזלת עתיקות , בהן כרכוב סורי . בין בירה לדנה נמצא כרכוב ( משקוף (? מעוטר מבזלת . החרסים הם מהתקופות הפרסית , ההלניסטית , הרומית ביזאנטית והערבית הקדומה . נמצא מטבע אורליאנוס , מהמאה השלישית . בביקורנו במקום מצאנו שהחורבה נהרסה כמעט לחלוטין . רק מעט שרד בפאה המערבית שלה . נותרו מעט מאד אבני גזית , אשר ביניהן ראוי לציין חוליית אבן מזוזה גדולה מאד 90 x 85 ) ס"מ , עובי 40 ס"מ , ( שלבטח השתייכה למבנה גדול , אולי בית הבנסת . יתכן שהכפר העתיק נזכר ככפרו של ר' שמלאי דבירא ( ירו' מגילה , עב , ג , ( ואולי גם של ר' עולא ביריא ( ירו' מגילה , עג , ב : ( ועוד חכמים , כאבא ביראה וירמיה ביראה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל