עולם (אולם)

זהו כפר קדום ברמת סיריךעולם שמצפון לנחל תבור . הכפר הערבי שהוקם על שרידיו שימר את השם הקדום ( נ"צ . ( 1971 / 2302 אבסביוס ( אונומסטיקון , מס' ( 752 מזכיר כפר בשם אולמה , 12 מילין ממזרח לדיו קיסריה ( ציפורי , ( מרחק התואם את מקומה של עולם . אבסביוס הביא את שם המקום בכתיב העברי , כפי שהוא נזכר בתלמוד - אולם . מסופר שם על אדם שהשכיר חמורו לגויה , ומדובר על אדם שפגע במקדש פעור שבמקום ( פולחן אלילי ? כינוי לכנסיה , ? ירו / סנהדרין פ"ד , ה"ב ; כ"ח , ע"ד . ( מכל מקום , מצטיירת מצי אות של כפר יהודי שבתוכו או בסמוך לו היו נוכרים , אולי פגאנים , שמהם באו אחר כךהנוצ רים שבמקום . גרן מוסר לנו דו"ח חשוב על המקום : הכפר נטוש בחציו . יש בו שפע אבני בניין עתיקות , כמה עמודים ושברי פסלים שמקורם בבניין שנהרס . בנוסף לכך השתמר בו בניין , שלדעתו היה כנסיה שהוסבה למסגד ואחר כך לרפת . היא נבנתה מאבני גיר ובזלת לסרוגין . על משקוף הכניסה הראשית היה עיגול שבו היה בזמנו צלב , שנמחק לגמרי . בפנים היו מוטלים עמודים וכות רות שבורות . גרן ראה אפוא כנסיה ופריטים של בניין ציבורי שנהרס . יש לשער שבניין זה היה בית ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל