סירין

אתר קדום במרחק למעלה מ 1 ק"מ דרומה מעולם ( נ"צ , ( 1975 / 2288 אף הוא ליד מעיין . סאריסאלו ( עמ' ( 66-64 מצא במקום אבן שע ליה רגם מיאנדר , רגם האופייני לבתי בנסת קדומים ( אבן עם עיטור שדומה לה נמצאה גם בעולם השכנה . ( הוא דיווח על שתי אבנים עם כתובות יווניות , שעל אחת מהן גם צלב , על אבני פסיפס ושברי שיש , אבני גזית מגיר , חדר הנראה ככנסיה קטנה וחרסים הלניסטיים , רומיים וביזאנטיים . צורי ( עמ' ( 143 דיווח על פריטים ארכיטקטוניים רבים , שרובם הועברו לישובי עמק הירדן , מבנים שונים , וכן על חרסים מתקופות הברזל , הפרסית , ההלניסטית והרומית ביזאנטית . הוא ציין שבמ קום נמצאה כותרת יונית , השביחה בבתי כנסת בארץ . על כותרת זו , כנראה , העיר יעקב עולמי , שהיא דומה לכותרות בית הכנסת בח' עמודים . עולמי סקר את הכפר מטעם סקר ישראל ב 1966 וחזר וציין את מציאותם של פריטים ארכיטקטוניים רבים מגיר ובזלת , בהם שברי משקופים , מהם שניים עם כתובות ( כנראה אלה שראה סאריסא לו , ( וכן שרידי כנסיה בריחוק מה מהכפר , במעלה הגבעה ממזרח לו ( מעבר לוואדי ולמעיין . (  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל