טירה (טירת אל־עמרן)

אתר על גבעה , 1 . 5 ק"מ מצפוךמזרח לקיבוץ גזית , מעל נחל תבור ( נ"צ 3 , ( 1934 / 2283 ק"מ ממזרח לכפר מצר , בו נתגלה בית כנסת . השם טירה , אף שהיה נפוץ בין הערבים , מקורו יכול להיות עברי קדום . צורי ראה במקום אבני בניין רבות . פנחס פורת הבחין במבנה ציבור ובסקרנו יכולנו להגדירו ולמדדו . זהו מבנה , הסמוך לראש הגבעה , שכיוונו צפון דרום דהיינו לעבר ירושלים . הוא בנוי הערות . 1 צ . אילן , מנורות יהודיות מן הגולן , קדמוניות , 52-51 תש"מ , עמי 8 וו19- ו . . 2 בתעודה צלבנית מ 103 ו על מקומות באזור נזכר המקום . SISARA נראה לי שהשם סרה הוא שריר לשם שנהוג היהאז . איני יכול שלא להצביע על הדמיון לשם סיסרא , שכידוע פעל באזור זה ממש ! נזכר גם המקום MESERA או WUCMESARA יש לזהות עם כפר מצר ( קרי מסר . ( לפי המקובל שמו ניתן לו משום שיוצאי מצרים התיישבו בו . אבני גיר מוחלקות , גדולות במיוחד . מידות החוץ של הבניין הן 13 . 5 x 9 . 'מ כלומר , בניין קטן למדי ( מידות בית הכנסת בעין נשוט , להשוואה , הן 11 . 30 א 12 . 50 . ( 'מ במזרח הבניין פתח , אולי מאוחר , הבנוי על בסיס קדום . היות שבקיר הצפוני לא רואים פתח ,...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל