ח' צפצפות (עין־דור הקדומה?)

חורבה זו ( ני'צ ( 1869 / 2276 נמצאת כ 3 ק '' מ ממערב לכפר מצר , שנתגלה בו בית כנסת . מקום החורבה על תל קטן המתרומם מעל למישור וכנראה גם בשדות שמצפון לו . נ . צורי ( עמ' 3 ו ( 1 מצא במקום חרסים מהתקופה הישראלית וזיהה בו את עין דור המקראית , זיהוי שנתקבל במחקר . הכפר אנדור שהיה בסמוך ולא נמצאו בו כל שרידים , נטל את שמו מהישוב הקדום השכן . עניין מיוחד יש באיתור המקום ותאורו בידי אבסביוס - הוא ציין שהמקום סמוך לנעין ( כיום הערות . 1 סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן , בקובץ בקעת בית שאן , תשכ"ב , עמ' 46 . 147-ו לחרסי תקופת הברזל ר' צבי גל , רמת יששכר , תש"מ , עמי . 56 . 2 יש דעה כאילו אותרו בחורבה שרידי כנסיה נוצרית . לא הבחנו בה , אך אם נבון הדבר , יתכן שהיא מאוחרת לבית הכנסת ונבנתה באבן גיר , לעומת בית הכנסת שקדם לה , שהיה בנוי אבני בזלת בפאר רב . המשך הסקר , ואולי חפירות , יוכלו לקבוע במדויק את מהות האתרים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל