כותרת אמנה דבוקה מח' אדמות ועליה כתובת יוונית קטועה