משקוף עם תבליט של חיויאי מחי אדמות (מוזיאון בית־ שאן)