ח' צידתה

חורבה זו ( נ"צ ( 1986 / 2373 נמצאת מצפון לנחל יבנאל , לא הרחק מהדרך הקדומה ( דארב אל תוארנה , ( שעברה בבקעת יבנאל וקישרה בין החורן והגלעד לעכו . חכמי התלמוד ( מגילה ע , ( K זיהו במקום את המלה המקראית '' הנקב , " הנזכרת בצירוף "אדמי הנקב" ( יתר יט , לג . ( יש זיקה במלה למעלה הקדום שבמהלך "דרך החורן , " מבקעת יבנאל לרמת שרונה , בין חי דמין ותל  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל