מזוזה מבית גן (כיום קבועה במצבה בבית־הקברות ביבנאל)