בית גן

תל נמוך בצפון מערב המושבה יבנאל , בערבית בית ג'ן , שלידו קמה מושבה קטנה שהתמזגה אחר כך עם יבנאל , מדרום לכביש החוצה את המושבה . השם המאוחר משמר בוודאי שם עברי קדום . סאריסאלו דיווח על פריטים ארכיטקטוניים רבים שהיו בחורבה ונלקחו על ידי התושבים . מיקומו של האתר בין ישובים יהודיים מובהקים כגון שרונה , ימה , צידתה , כפר עטוש , י סירגוניה ועוד , יכול לרמז על יהדותו . ואכן , סאריסאלו מביא ציורי פריטים האופייניים ביותר לבתי כנסת קדומים : . 1 שבר משקוף שעליו עיטור מיאנדר כפול , רימונים וענבים . . 2 שבר אפריז ועליו דגם גפן וענבים . . 3 בסיס מזוזה שעליו דגם כד ( כמו בח' צפצפות , ח' גבול , חי סרה . ( מ . ליפשיץ מיבנאל סיפר כי במקום היתה אבן שעליה תבליטי תמר , שופר ורימון ( אבן מס' 1 לעיל (? ואבן שעליה שרדה מחצית תאור של מנורה . שתיהן נוצלו כמצבות בבית הקברות ביבנאל ונעלמו . נראה שבמקום היה בית כנסת . בדור האחרון נמצאו בבית גן , כתוצאה מעבודות שונות , דווקא שרידים נוצריים , כגון משקוף עם צלב ( עתה בבית א . הוכמן ביבנאל . ( אבנים נוספות עם צלבים נמצאו בעת בניית רפת ליד הכביש שממערב לתל . בבתי המוש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל