משקוף המנורה והחיויאים משרונה (בבית גוררון, דגניה אי) באדיבות אגף העתיקות והמוזיאונים שיחזור המשקוף עם המנורה והחיויאים משרונה (בידי מרים ו.למאמרו של ז. וינוגררוב ל"בעמק וברמה" ‭,65‬ינואר ‭(1987‬