ההסבר לצילום הכתובת: כתובת הקדשה מבית־כנסת. הכתובת קבועה במהופך בקיר בריכת־הרמה בבקעת רקת שליד מגדל. ‭]"‬דכי]רין לטב רבי עולא ואחוי - [דיה] בון תלתה רינרין לכמשת[ה] והתרגום - זכורים לטוב רבי עולה ואחיו - שתרמו שלושה דינרים לבית הכנסת. ייתכן שזו כתובת מבית־כנסת בבקעת רקת או בטבריה.השם יעולאי ידוע מהתלמוד.בכתובת מדובר על רבי זה ואחיו,ואולי עור קבוצה,שהתנדבו ותרמו שלוש יחידות מטבע,אולי דינרים,מטבע הנזכר בעוד כתובות בבתי־בנסת. הכתובת התגלתה בידי י.גל והודיענו על כף י.סטפנסקי. פיענוח הכתובת בעזרת ש.א