קיר מערת קבור - ועליו תיאיי יינורת שבעת הקנים וכתובת - סגירה