סג'רה

הכפר הערבי סג'רה הוקם על שרידי ישוב יהודי קדום ( נ"צ , ( 1787 / 2399 וצפונה מזרחה לו קמה המושבה העברית סג'רה . במשך שנים רבות היתה דעה שהשרידים של מבנה ציבורי בכפר הם של כנסיה או של מקדש . גרן כתב אודותיו ב : 1870 " רואים שם שרידי בניין מלבני בנוי מאבני גזית ומכוון ממערב למזרח . אורכו 10 מ' ורוחבו 6 . 'מ בפנים פיארו אותו 6 עמודים מונוליתיים שחילקוהו לשני אולמות . כותרות אחדות מוטלות על הארץ וסגנונן נראה ביזאנטי . לימים הוסבה הכנסיה למסגד , שהרי בצד הדרומי ניכרים עקבות מחראב . על לוח נאה המונח על הקרקע אפשר לקרוא אותיות אחדות ביוונית ועל לוח נוסף שתי אותיות זו על גבי זו ... סמוך לבניין יש באר גדולה " ... י אוליפנט ביקר במקום ב 1883 וראה שרידי קירות 40 x 30 ) רגל , ( "כנראה של מקדש קטן . " היו שם 8-7 חוליות עמוד ושני בסיסים , מהם אחד משיש . מתחת למלה היוונית ראה אות נוספת . שאר הכתובת נפגע . ברשימת העתיקות נאמר "יסודות כנסיה טמ ונים באדמה , עמודים , בסיסים ושברי אבן חטו בים ..., אבן ובה כתובת יוונית . "  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל