מע'ר־חזור

זהו ישוב ערבי גדול בגליל התחתון , על צלע הר חזון ( חזור , ומכאן שמו המלא , כדי להבדילו מישובים אחרים מעיר , כמו מעיר אל חט , עיי מערות הנזכר לעיל , בין אתרי הגליל העליון . ( בכפר - שרידים עתיקים שונים וביניהם פריט העשוי לרמוז על קיומו של בית כנסת קדום . בידי חמזי אבו זידאן , המתגורר בצפון הכפר סמוך לכביש , מצויה אבן , אולי שבר משקוף , ועליו תבליט נשר , שראשו הושחת 47 x 45 ) ס"מ , ועו ביה 25 - ס"מ . ( משמאלו - קצה של זר ואפשר שגם מצידו השני ( של הזר ) היה תבליט נשר . האבן נמצאה ליד בלבנה , שמעט מאד שרר ממנו , ושבקרבתו מצויות מערות קבורה . האבן נמצאה הרחק מהגרעין הקדום של הכפר , אך יתכן שהובאה לשם או שהיתה כאן שכונה של הישוב . יש להזכיר כי באזור מעיר היו ישובים יהודיים נוספים , וכי הוא נמצא בין הישובים היהודיים עילבון ( מדרום ) וכפר חנניה ( מצפון . ( בדיקותינו העלו שבחורבות הכפר מצויים עמודי גיר ובזלת , משקופים , כותרות , אבן כרכוב , בסיסים ואבני גזית . במחצבה ליד החורבה נמצא עמוד אבן שלא נותק מהסלע ויתכן ששם נחצבו שאר אבני בית הבנסת . ראשוני חוקוק ראו בכפר , בטרם חרב , שרידי בית כנסת ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל