תבליט על בסיס עמוד (כותרת‭(?‬ שהיה במזוזת פתח של מבנה ציבור מחי בית־נטופה