קעיון - תכנית וחתך של אבן מזוזה (על־פי משלחת הסקר הבריטי) (דומה לזו המופיעה בצילום)