קציון - תכנית המבנה הציבורי (על־פי משלחת הסקר הבריטי,עמי ‭(240‬