צילומי כתובת מעלמה (על־פי יוסף נוה,מתוך על פסיפס ואבן,עמי ‭.22‬ הצלומים יחד עם התעתיק המתפרסם כאן באדיבות וברשות יברטאי‭.(‬