תעתיק הכתובת מעלמה (מתוך: על פסיפס ואבן;יוסף נוה, כרטא)