בחובת הקדשה מעלמה - ]נה הטברנישע[שה] המשקוף ה[ז]המלךהע[ולםיתןאת ברכתו במעשיו‭.[‬ על־פי י. נוה,על פסיפס ואבן,כרטא ירושלים, עמ' 21 באדיבות המחבר וההוצאה.