כלילה, עליה נכתב "דן כלילה יפת לאתרה קרישה דכפר חנניה דכירין לטב — אמן סלה שלום‭."‬ פירוש הכתובת שהבלילה נעשתה (אפשר שבקטע קשה לקריאה רשומים שמות אנשים) למקום הקדוש (או לבית־הכנסת) של כפר חנניה.