כפר חנניה - בתי־כנסת

קציני המדור לידיעת הארץ בצה"ל וי . סטפנסקי . בצד כביש צומת חירם מלכיה , כ 400 מ' מצפון לבית הכנסת הגדול , נמצא בית הקברות המרוני של יוצאי ברעם . בית הכנסת הקטן נמצא כ 60 מ' מצפון מזרח לגדר בית הקברות . השריד הבולט הוא שבר של אבן מזוזה מעוטרת המונחת בשטח הפנוי . אבן זו זהה למזוזות הפתח המקורי , כפי שהוא מופיע בציורים מהמאה הקודמת . כ 4 מ' ממערב לה שרדו באתרן שלוש אבנים ובכל אחת מהן מגרעת . היו אלה כנראה אבני הסף של שער בית הכנסת . דרומה להם מונחות אבנים נוספות השייכות לבית הכנסת . אבן נוספת קבועה באדמה ממזרח למזוזה . כ 15 מי ממזרח לשבר המזוזה נגמרת הטראסה שעליה נמצא הבניין . צומחים עליה עצים ויש בה אבנים . בחלק הצפוני יש חוליית עמוד גדול בחתך לב , שכה אופייני לבתי הכנסת הקדומים . כ 10 מ' מדרומו יש שבר גדול של סף . במדרגה הנמוכה יותר , ממזרח , שורה של בורות מים שפתחיהם בנויים מאבני בית הבנסת . ליד כמה מהן יש שקתות שאינן אלא אבני בית הכנסת שנחצבו לשקתות הקבר . בורות אלה שייכים לשכונה זו של ברעם , שבשל ריחוקה ממרכז הכפר נזקקו תושביה לבית כנסת משלהם . אבנים של בית הכנסת יש גם מצפון לג...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל