שער בית־הכנסת הצפוני (הקטן) בברעם ציור משלחת הסקר הבריטי ‭881-‬ ו