כפר ברעם - בית־הכנסת הקטן

בברעם היה בית כנסת נוסף שעל קיומו מספרים חוקרי המאה הקודמת ( על בית הכנסת הגדול ראה להלן . ( הם דיווחו בעיקר על שער נאה וכתובת על משקופו "שלום במקום הזה ובכל מקומות ישראל יוסף הלוי בן לוי עשה המשקוף הזה , תבוא ברכה במעשיו" ( על בעל מלאכה זה רי גם בכתובת מעלמה . ( שרידי האבנים ושיחזור בית הכנסת הקטן בברעם מאז נהרס הבניין לחלוטין והיתה מקובלת הדעה ששרידיו נעלמו ואינם . אמנם הוא נזכר לעתים על ידי כמה מטיילים וחוקרים , אך ללא פירוט מדויק של מקום השרידים ומהותם . מקום בית הכנסת אותר במהל ך הסקר בשיתוף עם  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל