מטבע מחי נטור. בצירו האחד יוליאנוס השני ההלני ובצידו השני נשר ניצב לפני שור.