דלת אבן עשויה בזלת מחי נטור (עתה בבית אוסישקין, קיבוץ דן)