תיאור מנורה ‭(?)‬ על מכסה של סרקופג (נמצא מזרחית לאילת־השחר)