ח' טובה

לצירי נחל טובים , ממזרח לכפר הנשיא ולישוב הבדווי טובה , נמצאות חורבות . מצפון לנחל מצויים שרידי ישוב קדום , שראשיתו כנראה כבר בתקופת הברונזה התיכונה ב והוא היה מיושב גם בדורות קודמים . המקום כונה בעבר ח' טובה . מדרום לנחל ( נ"צ ( 2074 / 2629 חורב : נוספת , שנקראה בעבר סידרת אל מינסאס , ובה שרידי בית כנסת . בספרות המחקר נקראה דווקא חור בה זו בשם ח' טובה ואף אנו נשתמש בשם זה . קיומו של בית כנסת במקום הוצע בשנות ה 60 בידי מפקח אגף העתיקות נ . תפילינסקי . האיתור נקבע לפי מציאת פריטים ארכיטקטוני , 1 בעיקר שני חלקי משקוף שעליו ת ^ ליג , עיטים " ) נשרים , ( " האופייני לבתי כנסת קדומים . מקום הבניין עצמו לא אובחן , אם כי היו ששיערו שהבניין הערבי ששם נמצאו הפריטים , נבנה על גבי הבניין הקדום . עבודה רבה של א' תו . וקי לירה הפריטים נעשתה במשך שנים בידי חברי החוג לארכיאולוגיה בכפר הנשיא , שעמם אנו סוקרים את המקום . ברשות אגף העתיקות הם העביי י -ריסים ארכיטקטוניים מהמקום לתצוגה בפ . ; רק 1 "ר פש שבמשקם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל