חזית בלת־הכנסת בברעם,מתוך ספרו של צי וילסון 'ארץ־ישראל הציורית'