תוכן הענינים

תוכן מבוא 3 רק א' - אתרי סקר בתי הכנסת הקדומים בגליל ובגולן 12 בגליל העליון 13 ג'עוני 13 דלתון 14 ח' אשף 15 ח' טובה 15 ח' נטור 18 כפרסמא ( ח'סמאוי ) 20 ח' עיי מערות 22 כפר ברעם-בית הכנסתהקטן 22 בתי הכנסת בכפר חנניה 24 מרות ( מארוס ) 28 עכברה 32 עלמה 33 עמוקה 35 פרעם 36 קציץ 36 קיומה 38 בגליל התחתון 40 חיביתנטופה 40 מע'ר חזור 41 חוקוק 41 ח'ואדיאל חמאם 42 חי ורדים 44 ח' כור 45 ח' מימלרו 47 חי רומה 49 סג'רה 50 כתובת מרקת 54  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל