בתי־כנסת בגליל ובגולן

אריאל כתב עת לירלעת ארץ ישראל אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה תשיעית / חוברת 52 אייר תשמ"ז מאי 1987 צבי אילן  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל