תשבץ ארץ ישראל מס' 2 אלי שילר

מאוזן ו . מגורמי מזג האוויר . . 5 מושב במבואות ירושלים . . 9 שדה לא מעובד . . 10 מושב שנבנה במקום שהייתה סריס . . 11 על שמו היכל התרבות בתל אביב . . 13 יישוב דרוזי בגליל העליון הקשור למסורת היהודית . . 15 סמל התמימות . . 16 עיר קדומה במצרים ... אמון . . 18 שאין בו כל חידוש . . 19 משה מהמים . . 20 נחל היורד מהרי הגלעד . . 22 מטבע יפני . . 23 חושב , מניח . . 24 חבל ארץ בדרום . . 26 חום כהה . . 27 קונה , צרכן . . 28 טרשי ( כ"ח . ( . 30 ממכות מצרים . . 31 כלי חפירה . . 32 שאינו בשל . . 34 צייר בקווים כלליים . . 35 עתיק . . 37 מן ה ... ידך אל תנח . . 38 תואר הולנדי . . 39 יישוב עירוני בשומרון . . 41 הוד מעלתו ( ר"ת . ( . 42 גידול תבואות שדה . . 43 מטבע חסר יציבות . . 45 הר בגבול הערבה , סמוך למושב פארן . . 46 תרם להקמת המוזיאון ההיסטורי בזיכרון יעקב  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל