האם תוכלו לזהות?

הפעם נביא שתי תמונות ] האחת קלה יחסית לזיהוי ( א ) והשנייה קשה במיוחד ( ב , ( שהפרס עבור זיהויה יהיה גבוה יותר . אנא , ציינו תאריכים משוערים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל