עמוד ראשון במדריך של פרס מתרפ"א‭1921/‬ (מימין) וממורה דרך של לונץ מתרנ"א‭1891/‬