ירידת נושא ארץ ישראל היא אולי גם כשל חינוכי המתחיל בבית הספר (המקור: מעריב, ‭,18/4/2005‬ עמי אחרון)