‭: ^^^^^‬ יכיכר הפחמים' בצפת ב־1905 בערך למטה ו המקום כפי שהוא נראה כיום