ציור של קבר רחל מתחילת המאה העשרים (ליטוגרפיה א"ל מונזון‭.(‬ מתוך הספר יעל אם הדרך, סיפורו של קבר רחל