מצפור הפרטיזנים ביד ושם ובמרכזו פסל יכי האדם עץ השדה/ העץ רוחש חיים באמצעות מאות דמויות אנוש המסמלות את הפרטיזן הלוחם הפסל: צ' בן דוד