כל התמונות בתערוכה הן גלויות שהודפסו ב־ו92ו. ההסברים המובאים בשלוש שפות (עברית, אנגלית וערבית) בגב התמונה, הם מאוד לא אחידים ולעתים אף סותרים זה את זה (הם חלק בלתי נפרד מהתערוכה)