ד,קסטל, מאתרי הקרב הקשים של חטיבת הראל בדרך לירושלים