‭1(7‬ השילוח בתהילתו, סמוך לכביש לסוון (תחילה הונח הקו בתעלה מנוסה)