ג'יפ יורד Vu ושתות ‭')‬שפאלות‭('‬ וצינור 'קו השילוח' ברקע